Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2013 II uluslararası III Ulusal Ebelik Kongresi

    Çalışma Grubu

    Antalya, Türkiye

  • 2008 XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

    Çalışma Grubu

    Malatya, Türkiye