General Information

Institutional Information: Develi Islami Ilimler Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Kelam Ve Itikadı Islam Mezhepleri Ana Bilim Dalı