Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2012 - 2014 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

 • 2011 - 2013 Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji, Türkiye

 • 2011 - 2011 Ön Lisans

  Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi, Türkiye

 • 2007 - 2011 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Yüksek Lisans

  HAZAR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ALÜVYON AKİFERLERİNİN HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

  Fırat Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Uygulama Jeoloji A.B.D

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

  Bilim ve Teknoloji Politikası , Orta Anadolu Kalkınma Ajansı