General Information

Institutional Information

Unit
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Department
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Program
Uluslararası Ticaret ve Lojistik