Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayseri Devlet Hastanesinde Poliklinik Hizmeti Alan SSK Mensubu Erişkin Hastalarda Memnuniyet Durumu

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.3, sa.8, ss.85-98, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Evli Kadınların Beslenme ve Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri”

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.10, ss.17-23, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEKSTİL FABRİKALARINDA KULLANILAN TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE RİSK ETMENLERİ

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.16-20

Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir Çalışma

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.454-470

Hasta Bina Sendromu

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.379

2015 Yılı İş Kazası İstatistikleri ile 2015 Yılı Çalışma Hayatı İstatistiklerinin Birlikte Analizi

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2017, ss.254

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Düşünceleri

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2017, ss.166

Bir Tekstil Fabrikası Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Durumlarına Etki Eden Faktörler

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2017, ss.183

BOYA TERBİYE İŞLETMELERİNDE KULLANILAN TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.166

Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Programları Ders Planlarının Değerlendirilmesi

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2015, ss.35

Develi Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg) Yönünden Değerlendirilmesi

VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2014, ss.28

Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının Değerlendirilmesi

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2014, ss.35

Kayseri İl Merkezinin 1998-2003 Yılları Arasında Hava Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2005, ss.82-91