Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Haymana (Ankara) Doğusundaki Kireçtaşlarının Mühendislik ve Teknolojik Özellikleri

Mühendislik Jeoloji Türk Milli Bülteni, no.13, pp.80-89, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atık Suların Arıtılmasında Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Deneysel Uygulaması

6.Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 01 October 2011, pp.415-426

İçme Suyu Tesislerinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Yöntem Araştırması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 01 October 2003, pp.369-376

Yeni Enerji Kaynağının Sistem Planlamasında Evsel Atık Sular

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 01 October 2003, pp.183-190

Mathematical Moodelling Of Agregate Segregation During Concrete Flow

LAU Uluslar Arası Sempozyum- Gemikonağı, KKTC, Cyprus (Kktc), 01 October 2003, pp.17-23

Erciyes Dağı Kar Sularının Hidroelektirik Enerji Üretiminde Değerlendirilmesi Üzerine Sistem Planlaması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 01 October 2003, pp.313-318 Sustainable Development

Kayseri İli Yerleşim Alanlarındaki Hidroelektrik Yeni Enerji Potansiyelinin İncelenmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 01 October 2003, pp.377-388

Other Publications