Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Emiç’ce (Ankara-Haymana) Bölgesi Mermerinin Mühendislik ve Teknolojik Özellikleri” , Yüksek Lisans Tezi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.2, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Haymana (Ankara) Doğusundaki Kireçtaşlarının Mühendislik ve Teknolojik Özellikleri

Mühendislik Jeoloji Türk Milli Bülteni, ss.80-89, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atık Suların Arıtılmasında Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Deneysel Uygulaması

6.Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2011, ss.415-426

İçme Suyu Tesislerinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Yöntem Araştırması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.369-376

Yeni Enerji Kaynağının Sistem Planlamasında Evsel Atık Sular

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.183-190

Mathematical Moodelling Of Agregate Segregation During Concrete Flow

LAU Uluslar Arası Sempozyum- Gemikonağı, KKTC, Kıbrıs (Kktc), 01 Ekim 2003, ss.17-23

Erciyes Dağı Kar Sularının Hidroelektirik Enerji Üretiminde Değerlendirilmesi Üzerine Sistem Planlaması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.313-318

Kayseri İli Yerleşim Alanlarındaki Hidroelektrik Yeni Enerji Potansiyelinin İncelenmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.377-388

Diğer Yayınlar