Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Ana Bilim Dalı
Muhasebe ve Finans Yönetimi