Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir Çalışma

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018, pp.454-470

2015 Yılı İş Kazası İstatistikleri ile 2015 Yılı Çalışma Hayatı İstatistiklerinin Birlikte Analizi

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.254

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Düşünceleri

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.166

Bir Tekstil Fabrikası Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Durumlarına Etki Eden Faktörler

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.183

Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Programları Ders Planlarının Değerlendirilmesi

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 05 May 2015, pp.35

Sample Field Study on the Obligations Imposed on the Companies by Occupational Safety: Kayseri

International Secience and Technology Conference, Doha, Qatar, 18 December 2014, pp.523-530

Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının Değerlendirilmesi

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 05 May 2014, pp.35

Develi İlçesi Oto Tamircilerinin Çalışma Şartlarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 05 May 2014, pp.50

Books & Book Chapters

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

in: Akademisyenler, Profesyoneller ve Öğrenciler İçin İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Z. Özlem Parlak Biçer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.251-271, 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ve Uzaktan Eğitim

in: Akademisyenler, Profesyoneller ve Öğrenciler İçin İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Z. Özlem Parlak BiÇER, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.175-201, 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Editor, Detay Yyaıncılık, Ankara, pp.663-698, 2018