Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlk Dönem Hilâfet Tartışmalarında Abbâsîlerin Konum ve Tutumu (M. 632-750)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.87-93, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Osman bin Affân'ın Halife Seçilmesi ve Seçim Şurasının Tarafsızlığı

Anemon: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.9-22, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Buhârâ'nın İslamlaşmasında Kuteybe bin Müslim'in Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.5, no.23, pp.149-156, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hâris bin Süreyc Hareketi

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.127-137, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Süleyman bin Kesir el-Huzai'nin Öldürülmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.21, pp.285-292, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahman bin Muhammed bin el-Eşas İsyanı

Bilimname: Düşünce Platformu, no.22, pp.189-203, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bermekiler'in Düşüşü

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.1, pp.183-197, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Haldûn'un Bakış Açısından Hilafetin Kureyşliliği ve Veliaht Tayin Etme Meselesi

XII-XIX. Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III, Muş, Turkey, 28 - 29 May 2021

Tahammül ve Toplumsal İlişkiler Dengesi Bağlamında Hz. Osman Dönemi

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.371-379

İnsan Onurunu Tehdit Eden Irkçılık Anlayışı ve Tarihsel İzdüşümü Üzerine Birtakım Mülahazalar

Hz. Peygamber ve İnsan Onuru, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, vol.1, no.165, pp.686-697 Creative Commons License

Ehl-i Beyt'in Bir Üyesi Olarak Ebû Müslim el-Horâsanî

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.2, pp.565-576 Creative Commons License

Medreselerin Ortaya Çıkmasına Zemin Hazırlayan Tarihsel Süreç

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Muş, Turkey, 5 - 07 October 2012, vol.1, no.1, pp.233-246 Creative Commons License

Books & Book Chapters

"Emin"

in: Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Prof.Dr. Mehmet AZİMLİ, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.40-44, 2020

Emeviler (Süfyaniler) Dönemi I

in: İslam Tarihi I, Prof. Dr. Nureddin Gemici-Doç.Dr. Cahit Kara, Editor, Lisans, İstanbul, pp.197-238, 2018