Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Haldûn'un Bakış Açısından Hilafetin Kureyşliliği ve Veliaht Tayin Etme Meselesi

XII-XIX. Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III, Muş, Turkey, 28 - 29 May 2021

Tahammül ve Toplumsal İlişkiler Dengesi Bağlamında Hz. Osman Dönemi

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.371-379

İnsan Onurunu Tehdit Eden Irkçılık Anlayışı ve Tarihsel İzdüşümü Üzerine Birtakım Mülahazalar

Hz. Peygamber ve İnsan Onuru, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, vol.1, no.165, pp.686-697 Creative Commons License

Ehl-i Beyt'in Bir Üyesi Olarak Ebû Müslim el-Horâsanî

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.2, pp.565-576 Creative Commons License

Medreselerin Ortaya Çıkmasına Zemin Hazırlayan Tarihsel Süreç

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Muş, Turkey, 5 - 07 October 2012, vol.1, no.1, pp.233-246 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sâmâniler Devleti (M. 875-1005)

İlahiyat Yayınları, Ankara, 2022

İbn Haldûn'un Bakış Açısından Hilafetin Kureyşliliği ve Veliaht Tayin Etme Meselesi

in: İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve TahAmmül Ahlakı-III, Mahsun Aytepe,Tecelli Karasu, Editor, İslami ilimler Araştırma Vakfı, İstanbul, pp.701-712, 2021

"Emin"

in: Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Prof.Dr. Mehmet AZİMLİ, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.40-44, 2020

Tahammül ve Toplumsal İlişkiler Dengesi Bağlamında Hz. Osman Dönemi

in: İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Mahsun Aytepe,Tecelli Karasu, Editor, Ensar, İstanbul, pp.371-378, 2019

Emeviler (Süfyaniler) Dönemi I

in: İslam Tarihi I, Prof. Dr. Nureddin Gemici-Doç.Dr. Cahit Kara, Editor, Lisans, İstanbul, pp.197-238, 2018

Metrics

Publication

22

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals