Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2013 Doktora

    Sosyal Sermaye Faktörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması.

    Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 2006 Yüksek Lisans

    KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE KREDİ DERECELENDİRMENİN BELİRLEYİCİLERİ

    Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü