Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2017 Erciyes Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı

    Katılımcı

    Kayseri, Türkiye

  • 2017 Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Alan Mezunu Kadınların Eğitimi ve İşgücüne Katılımı Çalıştayı

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 19

h-indeksi (WOS): 3