Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2014 - 2019 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Fıne Arts, Department Of Tradıtıonal Turkısh Arts, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Sivas Gökmedrese ve Ziyabey Kütüphanesi'ndeki hat levhaları ve hat sanatı bakımından değerlendirilmesi

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü