Education Information

Education Information

 • 2012 - 2013 Post Doctorate

  University of Florida, United States Of America

 • 2005 - 2006 Post Doctorate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Chemistry, Turkey

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Kayseri Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Kayseri Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Kayseri Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  İletken Aşı Kopolimerlerinin sentezi ver Bunların Enzim Tutuklama Matrisleri Olarak Kullanımları Sustainable Development

  Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı

 • 2000 Postgraduate

  Epoksi Reçinelerinin Üretimi, Bağlayıcı ver Yapıştırıcı Olarak Kullanımının Araştırılması

  Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English