Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2019 - Continues Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi

  Committee Member

 • 2017 - Continues SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

  Publication Committee Member

 • 2017 - Continues Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

  Publication Committee Member

 • 2017 - Continues International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)

  Publication Committee Member

 • 2017 - Continues International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAStudies)

  Publication Committee Member

 • 2016 - Continues asos journal (The Journal of Academic Social Science)

  Committee Member

Scientific Refereeing

 • December 2020 Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2020 TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE

  SCI Journal

 • March 2020 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  SCI Journal

Scientific Consultations

 • 2010 - 2012 ABİGEM

  Scientific Consultancy

  Erciyes Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Turkey

Tasks In Event Organizations

 • Aralık 2020 lntematlonal Symposlum on Social Sciences and Educstlonal Sciences

  Scientific Congress

  Sümerli Sarıgül S.

  Gorazhde, Bosnia And Herzegovina

 • Ekim 2020 lntematlonal Symposlum on Social Sciences and Educstlonal Sciences

  Scientific Congress

  Sümerli Sarıgül S.

  Elazığ, Turkey

 • Ağustos 2020 IKMEP

  Workshop Organization

  Sümerli Sarıgül S.

  Şanlıurfa, Turkey