Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BALANCED SCORECARD (BSC) AS A STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT TOOL: APPLICATION IN A MULTINATIONAL BANK .

R&S - Research Studies Anatolia Journal , cilt.4, sa.2, ss.115-129, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NOTIFICATIONS OF FOOTBALL CLUBS AND STOCK RETURNS USING EVENT STUDY METHOD

SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.21, sa.1, ss.66-75, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeşil Pazarlama ve Yeşil Muhasebe Konularının Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.56, sa.1, ss.304-328, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Finansal Tablolara Yansıması ve Raporlanmasına Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.427-443, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İngiliz Modeli KDV Uygulamasının Türk Vergi Sistemi Üzerinde Sağlayacağı Avantajlar

Vergi Sorunları Dergisi, sa.383, ss.63-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşletmelerde Çok Boyutlu Performans Ölçme Modelleri ve Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.54-72, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ İHRACATININ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.5, sa.17, ss.517-524, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarının Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.133-142, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama Muhasebesi ve Müşteri Kârlılık Yönetimine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.425-435, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFQM Mükemmellik Modeli ve Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sa.31, ss.93-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DETERMINATION OF KEY SECTORS IN TURKISH ECONOMY BY USING INPUT-OUTPUT ANALYSIS

Revista Economica, cilt.68, sa.1, ss.178-192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GELİR VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLEMESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.95-109, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.33, ss.189-201, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EFQM excellence model

International Review of Management and Business Research, cilt.2, sa.4, ss.980-993, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Geri Gelen Eşyanın Gümrük Vergileri, KDV Ve ÖTV Karşısındaki Durumu.

Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), cilt.6, sa.2, ss.23-35, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İthalatta Bedel Artırımı ve KDV Sorunu

Yaklaşım Dergisi, sa.218, ss.20-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Accounting Manipulation: The Impact of Fraud and Creative Accounting on Company Performance

Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Symposium on Public Finance, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2021, ss.3

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Yeşil Tahvil İhracı: Türkiye Örneği

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosna-Hersek, 18 - 20 Aralık 2020, ss.1-12

Yeşil Pazarlama ve Yeşil Muhasebe Alanında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosna-Hersek, 18 - 20 Aralık 2020, ss.112-113

Dijital Çağın Yarattığı Değişime Muhasebe Mesleğinin Yaklaşımı

International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.11-12

Dünyada ve Türkiye’de Blok Zinciri Teknolojisi: Finans Sektörü, Dış Ticaret ve Vergisel Düzenlemeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.13-14

DIŞ KAYNAK KULLANIMINA ALTERNATİF NAKDİ SERMAYE ARTIŞI İNDİRİMİ

3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium,, Mersin, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.53-71

İNGİLİZ MODELİ KDV UYGULAMASININ TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

l6. uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, ss.127-128

MALİ İDARELERDE YENİ VERGİ MODELİ: TURİST VERGİSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

XIII. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.889-890

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ İHRACATININ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.174-176

DIŞ TİCARETTE MENŞE VE MENŞE SAPMASININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.171-173

USE OF DATA MINING IN THE DETERMINATION OF CREATIVE ACCOUNTING CONCEPT AND IRREGULARITIES

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Türkiye, 31 Ocak 2019, ss.73

A Literature Screening for Marketing Accounting and A General Evaluation

Innovation and Global Issues Congress IV, Antalya, Türkiye, 22 Kasım 2018 - 24 Kasım 2019, ss.16-19

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Meslek Etiği

2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 09 Kasım 2018, ss.685-695

E-TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ

2nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 09 Kasım 2018, ss.198-200

Performance Evaluation in Companies: Prism Model

MECAS III, Budapeşte, Macaristan, 19 Haziran 2018, cilt.2, sa.1, ss.115-116

Kitap & Kitap Bölümleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR MUHASEBE SİSTEMİ YÖNETİMİ

HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME YÖNETİMİ Seçme Yazılar, Oğuzhan YAVUZ, Editör, DETAY YAYINCILIK, Ankara, ss.63-75, 2021

Türkiye'de Kadın istihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Kadın Erkek Eşitliği, asuman gölgeli,elif deniz şafak,emel tanyeri mazıcı,hülya argunşah,jale metin kıyıcı,masreka khan,zeynep ölçü dinçer, Editör, efe akademi, Kayseri, ss.257-278, 2020

DIŞ TİCARETTE MENŞE VE MENŞE SAPMASININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

iŞLETMELERDE YÖNTEM VE KAVRAM ÇALIŞMALARI , SERKAN GÜN,ALPER TUTCU, Editör, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Ankara, ss.69-90, 2019 Creative Commons License

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARCİLT 3, ÖZDAŞL,K,Demir,Murat Cem,TİRE,Olcay,ARVAS,İbrahim Sena,oDABAŞI,Uğur Köksal, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.111-143, 2018 Creative Commons License

LOJİSTİK PERFORMANSIN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

RECENT DISCUSSIONS IN SOCIAL SCIENCES, Talas M.,Çiftçi H,Yalçınkaya E. vd., Editör, İksad, İstanbul, ss.408-426, 2018 Creative Commons License

DEĞER ZİNCİRİ MALİYET ANALİZİ

STRATEJİK YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, uygur,a, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.105-131, 2016 Creative Commons License