İşyerlerinde olumsuz durumları ifşa etmenin etik iklim üzerindeki etkisi: Yıldırma algısının moderatör rolü.


Demirtaş Ö.

Istanbul University Journal of the School of Business Administration, vol.43, no.1, pp.23-34, 2014 (Peer-Reviewed Journal)