The Contribution Of Undergraduate Level Banking And Finance Education In Universities To The Level Of Professional Competency And Sectorial Demand Analysis


Creative Commons License

Doğan Z., Yorgancılar F. N., Berkman A. N., Arslan S.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.9, no.3, pp.33-58, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study, in which a measurement of banking and finance education given at the undergraduate level in higher education institutions for determining to what extent it meets the relevant sector expectations is aimed, includes an assessment of the essential qualifications that the candidates must have in order to work in these sectors. In this context, a field research including faceto-face interviews and questionnaire surveys with the senior executives of several banks and financial institution is conducted in Niğde, Kayseri and Konya provinces. The obtained data were subjected to frequency analysis with the help of SPSS. As a result, undergraduate course content and teaching methods of the banking and finance departments are to be discussed and some suggestions are made for reconciliation of undergraduate level courses with the sector demand

Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde verilen bankacılık ve finans eğitim-öğretiminin ilgili sektör beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, bu sektörlerde çalışmaya aday mezunların sahip olması gereken temel nitelikler ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, Niğde, Konya ve Kayseri illerindeki bankacılık ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile yüz yüze mülakat ve anketleri içeren bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile frekans analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, bankacılık ve finans bölümü lisans eğitiminin ders içerik ve öğretim metotları tartışılmakta ve lisans düzeyi derslerinin sektör talebi ile uyumlu kılınması için bazı önerilerde bulunulmaktadır.