Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Performansına Etkisi: Havaalanı Yer Hizmet Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama


Creative Commons License

Elden B.

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR, vol.1, no.1, pp.64-74, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Psikolojik sözleşme ve iş performansı işletmeler için önemli konulardır. Psikolojik sözleşmesi ihlal edilen bireylerin iş performansları azalabilir, işgörenler zaman içerisinde örgütten soğuyabilir. Bu çalışma psikolojik sözleşme ihlali ile iş performansı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için alandan toplanan veriler anket tekniği yardımıyla analiz edilmiştir. Bu amaçla hazırlanılan anket çeşitli illerdeki 247 havaalanı yer hizmet çalışanına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre psikolojik sözleşme ihlali ve iş performansı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Bu araştırmada bazı kısıtlılıklar bulunmakla birlikte geleceğe yönelik bir takım öneriler de verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme İhlali, İş Performansı, Havaalanı Yer Hizmet Çalışanları