Örgütlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları İle Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


AYKAN E.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.123-138, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.123-138

Özet

1990’lı yıllardan itibaren popüler hale gelen algılanan örgütsel destek, örgüt ve çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan önemli bir konudur. Algılanan örgütsel destek, pek çok açıdan işletmelerin uzun dönemde devamlılığının belirleyicisi olabilmektedir. Bu çalışmada beş boyutta ele alınan insan kaynakları uygulamaları ile örgütsel destek algısı arasındaki ilişkiler hem tek tek boyutlar itibarı ile hem de tüm boyutlarıyla ele alınarak incelenmiştir. Kayseri ilinde faaliyet gösteren yatak ve yan sanayi işletmelerinde yürütülen araştırmada, boyutlar itibarı ile eğitim ve insan kaynakları politikaları oluşturma uygulamaları ile algılanan örgütsel desteği arasında ve genel insan kaynakları uygulamaları ve algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.