The Microbiological Quality of Ready-to-Eat Foods and Drinking Water Serviced in Restaurants


Gülmez M., Sezer Ç., Duman Aydın B., Vatansever L., Bilge N., Baz E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.11, no.1, pp.5-10, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-10
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

A total of 160 samples including 40 grilled meatballs, 40 Adana kebabs, 40 raw vegatable salads and 40 drinking water, sold in four different restaurants in Kars city-Turkey were analysed microbiologically. Coliforms in 31 (77.5%), E. coli in 8 (20%), and Salmonella spp. in 3 (7.5%) salad samples were detected to be higher than that of criterria stated in Turkish Food Codex. S. aureus in 10 (25%) and C. perfringens in 3 (7.5%) salad samples were found to be contaminated higher than 100 cfu/g limit stated in the Codex. Listeria spp. in 7 (17.5%), L. monocytogenes in,5 (12.5%), and L. innocua in 2 (5%) salad samples was detected. Also, in 2 (5%) samples of Adana kebap and 4 (10%) samples of meatball, S. aureus was detected to be laid down by the Codex. L. monocytogenes was detected from one (2.5%) meatball sample. The 11 (27.5%) drinking water samples were contained E. coli. As a result, it is belived that the samples analysed, especially salad and drinking water, had poor hygienic quality and could cause risk on consumer health.

Kars ili merkezindeki 4 farklı lokantadan alınan 40 adet Adana kebap, 40 adet ızgara köfte ve 40 adet çiğ sebze salatası ile 40 adet içme suyu örneği olmak üzere toplam 160 örnek mikrobiyolojik analize alındı. Salata örneklerinden 31'inde (%77.5) koliformlar bakımından, 8'inde (%20) E. coli bakımından ve 3'ünde (%7.5) ise Salmonella spp. bakımından Türk Gıda Kodeksi'nde bildirilen limitlerin üzerinde kontaminasyon tespit edildi. Ayrıca salata örneklerinde S. aureus sayısının 10 (%25) örnekte, C. perfringens sayısının ise 3 (%7.5) örnekte 100 kob/g'dan fazla olduğu belirlenirken, bu örneklerin 7'sinde (%17.5) Listeria spp., 5'inde (%12.5) L. monocy to genes ve 2'sinde (%5) L. innocua saptandı. Ayrıca 2 (%5) Adana kebap ve 4 (%10) ızgara köfte örneğinde S. aureus düzeyinin bildirilen limitin üzerinde olduğu tespit edildi. Izgara köfte örneklerinin l'inde (%2.5) L. monocytogenes, su örneklerinin ise 11'inde (%27.5) E. coli saptandı. Sonuç olarak, özellikle salata ve su olmak üzere, incelenen örneklerin hijyenik kalitelerinin düşük olduğu ve tüketici sağlığı açısından sakınca yaratabileceği kanaatine varıldı.