Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmini Düzeylerinin Demografik Özellikler ve Çalışma Statüsüne Göre Farklılaşma Durumu


Erbir M.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.4, pp.26-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal)