Dik Temel Yazı Çalışmalarının Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencinin Yazım Hatalarını Düzeltmesine Etkisi


Creative Commons License

Çıkılı Y., Deniz S., Kaya H. B.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.501-529, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler yapılan eğitsel değerlendirme süreci sonunda özelliklerine uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmektedir. Bu bireyler genellikle kaynaştırma eğitimi ortamlarına yerleştirilmekte ve yerleştirildikleri eğitim ortamlarında uygulanmakta olan programlara tabi olmaktadırlar. Bu programlarda ise matematik, okuma-yazma gibi akademik beceriler öne çıkmaktadır. Okuma-yazma gibi akademik becerilerin edinimi için öğrenci özelliklerine uygun şekilde gerekli öğretimsel düzenlemelerin yapılması ve gerekli destek hizmetlerinin sunumu gerekmektedir. Çünkü Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin en çok sorun yaşadığı becerilerden birisini de yazma ile ilgili beceriler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü olan 5.sınıf öğrencisinin dik temel yazım çalışmalarındaki hatalarının tespit edilerek, dik temel yazım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencinin kazandıkları beceriyi öğretimden sonra sürdürüp sürdüremediğini, farklı ortam ve metne genelleyip genelleyemediğini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “eylem araştırması” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, öğrencinin seviyesine uygun metinler, öğrencinin yazımlarını içeren defteri, uygulamacıların gözlemleri ve “Yanlış Yazım Analizi Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencinin dik temel yazım becerisinin geliştiği izlenimi edinilmiştir. Ayrıca öğrencinin kazandığı dik temel harflerle yazı yazma becerisini öğretim bittikten 1, 2 ve 3 ay sonunda da sürdürdüğü görülmüştür.