Some Physical, Chemical and Microbiological Properties of Cheese Coagulants (Rennet) Sold in Kars-Turkey


Gülmez M., Bilge N., Güven A., Baz E., Vatansever L., Duman Aydın B., ...More

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.189-194, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A total of 15 liquid cheese coagulant samples marketed under the name of 5 different firmsjmd 12 different commercial names were collected from local retail markets in Kars-Turkey, and analysed for the microbiological quality and for major compositional factors. All the randomly selected samples were found to be of microbial origin, and the required label information on the labels were found to be not complete by the wiev of Turkish Rennet Standard. In 2 samples, both salt and microbiological criteria failed to meet the standard. The clotting activity of all the samples found to be highly strong than mentioned on the labels. As a result, the quality control of rennet marketed in Kars, Turkey should be done more frequently than before.

Bu araştırmada, 5 farklı firma tarafından 12 değişik marka adı altında satışa sunulan 15 adet peynir mayası, Kars ili perakende satış yerlerinden alınarak bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yönünden incelenmiştir. Rastgele seçilmiş olmakla birlikte tamamının mikrobiyel kökenli olduğu gözlenen örneklerin, etiket bilgilerinin Türk Peynir Mayası Standardı'na göre yetersiz olduğu, maya kuvvetlerinin etiket bilgilerinde belirtilenden oldukça yüksek olduğu, 2 örneğin ise gerek tuz içeriği gerekse mikrobiyolojik kriterler bakımından ilgili standarda uymadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, Kars ilinde satışa sunulan peynir mayalarının kalite kontrollerinin her zamankinden daha sıklıkla yapılmasının gereği ortaya konmuştur.