Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi


Altın S.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.51-69, 2015 (Peer-Reviewed Journal)