Üstün Zekalı Çocukların Eğitiminde Postmodern Hikaye Ve Animasyonların Rolü


Creative Commons License

Köker S.

Eğitime Bakış, no.37, pp.72-79, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Eğitime Bakış
  • Page Numbers: pp.72-79
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Tarihin her döneminde topluma yön veren, medeniyetler kuran, birçok alanda değişiklikler yapan kişiler üstün zekâlı olma özelliği gösteren insanlar olmuştur. Böyle bir özelliğe sahip insanlar, doğru bir yönlendirmeyle ve eğitimle toplumların gelişimine/ ilerlemesine katkıda bulunabileceği gibi, yeterince eğitim almadıkları veya ilgili oldukları alana yöneltilmedikleri takdirde toplum için zararlı olabilirler. Bu konuda “üstün zekâlı” tanımının ne olduğu, nasıl bir eğitim uygulanması gerektiği ile ilgili başta ailelere önemli görevler düşmektedir. Üstün zekâlı çocukların topluma yararlı bireyler haline getirilmesi için bu özellikteki çocukların yeterince tanınması, ilgi alanlarının keşfedilip o yöne doğru eğitilmesi, önündeki engellerin kaldırılması, kendilerini özgürce ve rahatça ifade edebilecekleri bir ortam sağlanması gerekmektedir. Böylece yeteneğinin ve zekâsının farkında olan ve bu farkındalığın etkisiyle toplumun/insanlığın yararı için olumlu çalışmalarda bulunan bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulmuş olunur. Üstün zekâlı çocukların, normal zekâlı çocuklara göre zihinsel, bedensel, sosyal, kişisel bakımdan ayrılan birçok yönlerinin olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Biz bu yazımızda konumuz gereği, üstün zekâlı çocukların zihinsel özellikleri ve gelişimleri ile ilgili olan ayrıntılar üzerinde duracağız. Buradan elde ettiğimiz bulgular sonucunda, üstün zekâlı çocukların eğitiminde animasyon film/hikâye unsurlarının ne derecede ve nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyacağız.