General Information

Institutional Information: Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı
Research Areas: Philology

Metrics

Publication

15

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1985 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de Şükrü Malaz İlk Okulu, Sümer Orta Okulu ve 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 2009 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı Yıl Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı.  2012 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve derslere girdi. Yine 2012 yılında "Saat-nâme İnceleme-Metin-Söz Varlığı-Dizin" isimli tez ile yüksek lisans mezunu oldu. 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. 2018 yılında "Seyyid Yahya Şirvânî'nin Şifâü'l-Esrar'ı Üzerinde Tarihî Dil Bilgisi Çalışması" isimli tez ile mezun olarak doktor unvanı aldı. Bu tarihten sonra araştırma görevlisi doktor unvanı ile aynı bölümde çalışmalarına devam etti. 2021 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki görevinden ayrılarak Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Dr. Öğr. Üyesi unvanıyla göreve başladı. Hâlen bu görevi sürdürmektedir. Çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makale ve bildirileri mevcuttur.