Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Popüler Kültürle Sürüklenen Sözcükler

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (CUJOSS), cilt.44, sa.2, ss.19-30, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyyid Yahyâ Şirvânî'nin Şifâü'l-Esrar Adlı Eserinde Sayı Kavramı

Turkish Studies İnternational Akademik Journal, cilt.14, sa.2, ss.379-397, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cemal Sâfî'nin Tek Hece Şiiri Üzerine Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.57, sa.57, ss.1743-1755, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Âşık Seyrânî'nin Can İpini Ten Yününden Şiirine Göstergebilimsel Bir Bakış

II. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.58-63

Kitap & Kitap Bölümleri

Hibetullah İbni İbrahim'in Sā’at-Nāme'sinde Saat Kavramının Kullanımı Üzerine Göstergebilimsel Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mehmet Arslan'a Armağan, Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice,Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş,Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.707-715, 2019