Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Graphical documentation of antic relief surfaces

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, cilt.21, ss.894-898, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Overview of the Real Estate Valuation of Historical Buildings in Turkey

. International Vocational Science Symposium, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.2

RGB-D Sensörler ile İç Mekan Haritalaması

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017, ss.1-6

Rota Planlamada Koloni-Arama Algoritması’ nın Kulanılması

6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.80

İnsansız Hava Araçları ile Sayısal Arazi Modeli Üretimi

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 21 Mayıs 2015

Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde Koloni-Arama Algoritmasının Kullanımı

V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZAL CBS 2014, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2014

Performance Comparison Of Evolutionary Algorithms For Image Clustering

Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”., İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2014, ss.71-74

Konuşma Tanıma, Görüntü Ve Gps Tabanlı Coğrafi Veri Toplama Arabirimi

IV. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 16 Ekim 2012