Öğr.Gör.

BEDİRHAN ELDEN


Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd, Türkiye

2012 - 2020

2012 - 2020

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Lisans

İskenderun Teknik Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü; Vakıf Üniversiteleri Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., İşletme Abd

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Kayseri Üniversitesi, Pınarbaşı Myo, Bankacılık Ve Sigortacılık

2019 - 2019

2019 - 2019

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi

2017 - 2018

2017 - 2018

Öğretim Görevlisi

Gümüşhane Üniversitesi, İrfan Can Köse Myo, Yönetim Organizasyon

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

BANKALARIN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Ön Lisans

Ön Lisans

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Ön Lisans

Ön Lisans

İSTATİSTİK

Ön Lisans

Ön Lisans

TİCARİ MATEMATİK

Ön Lisans

Ön Lisans

HİZMET PAZARLAMASI

Ön Lisans

Ön Lisans

GENEL İŞLETME

Ön Lisans

Ön Lisans

MATEMATİK

Ön Lisans

Ön Lisans

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ön Lisans

Ön Lisans

MATEMATİK

Ön Lisans

Ön Lisans

FİNANS MATEMATİĞİ

Ön Lisans

Ön Lisans

YÖNETİM ORGANİZASYON

Ön Lisans

Ön Lisans

KARİYER PLANLAMA

Ön Lisans

Ön Lisans

MATEMATİK

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Performansına Etkisi: Havaalanı Yer Hizmet Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Elden B.

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR, cilt.1, sa.1, ss.64-74, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Muhasebe Öğrencilerinin Hile Eğilimlerinin Karakteristik Özellikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

ELDEN B.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, sa.35, ss.230-242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Whıstleblowıng’in Önemi Ve Muhasebe Öğrencilerinin Whıstleblowıng Tercihleri: Kayseri Üniversitesi Örneği

ELDEN B.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.12, sa.62, ss.1496-1503, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Psikolojik Sözlesme Ihlali ile Isten Ayrılma Niyeti Iliskisinde Demografik Degiskenlerin Düzenleyici Rolü

ELDEN B.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Arastırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Bireysel Demografik Degiskenlerin Birey Örgüt Uyumu Ile Iliskisinin Incelenmesi

ELDEN B.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.52-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KIRŞEHİR İLİ ÖRNEKLEMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ELDEN B.

SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science), sa.28, ss.131-141, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

ELDEN B.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, ss.58-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

ETİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISINA ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Elden B.

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2020, ss.1409-1413

2020

2020

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN POZİTİF SES ÇIKARTMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Elden B.

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2020, ss.1847-1851

2018

2018

MEASUREMENT OF FINANCIAL LITERATURE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: GÜMÜgHANE UNIVERSITY SAMPLE

ELDEN B.

TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kiev, Ukrayna, 11 Ağustos 2018, ss.80-81

2018

2018

Tükenmişlik Ve İşdoyumu Arasindaki İlişkiler

ELDEN B.

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.128

2018

2018

Otantik Liderlik Ve Örgütsel Sinizm Arasindaki İlişkide Demografik Faktörlerin Düzenleyici Etkisi

ELDEN B.

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.127

2017

2017

THE ROLE OF PERCEIVED DEMOGRAPHIC VARIABLES AS MODERATOR IN THE LINK BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND TURNOVER INTENTION

ELDEN B.

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu’na (BILMES 2017), Nevşehir, Türkiye, 18 Ekim 2017, ss.79-83

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Aşırı İş Yükü Ve Covid-19 Korkularının İşten Ayrılma Niyetine Ve Örgüt Depresyonuna Etkisi

Elden B.

Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK, Editör, gece akademi, Ankara, ss.37-48, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Covid-19 Kontrol Algısının İş Bulma Umuduna Etkisi: Lisansüstü Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma

Elden B.

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. MUSTAFA METE, Editör, gece yayınevi, Ankara, ss.405-412, 2020

2020

2020

STRES YÖNETİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Elden B.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt 3, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editör, Gece Yayınevi, Ankara, ss.307-324, 2020

2019

2019

Yönetsel Yeteneklere Göre Endüstri 4.0 Çağında Kamu Kurumları İçin En Uygun LiderlikTarzının Belirlenmesi

ELDEN B.

Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019(Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019), ELDEN B., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.596-610, 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi