Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Abd, Turkey

 • 2012 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Economıcs, Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Abd, Turkey

 • 2012 - 2015 Undergraduate

  Erciyes University, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi, Turkey

 • 2010 - 2012 Undergraduate

  Iskenderun Technical University, Sivil Havacılık Yüksek, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Etik Örgüt Kültürünün Pozitif Ses Çıkarma Davranışı Ve Örgütsel Sessizliğe Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2017 Postgraduate

  Psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü; Vakıf Üniversiteleri Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., İşletme Abd