Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, sa.30, ss.393-409, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tekstil Atıklarının Değerlendirilmesi: Kocasinan Belediyesi Örneği

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, ss.100-102

KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİNDE EK KONTENJAN TERCİHLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16), Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019, ss.122-124