Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2018 Doktora

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 2011 - 2013 Yüksek Lisans

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 2007 - 2011 Lisans

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Fındıklılı İsmet Efendi - Tekmiletü’ş-şakāik fî Hakkı Ehli’l-hakāik (İnceleme - Metin)

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2013 Yüksek Lisans

  Ali Nihânî Yozgadî’nin Menâkıb-ı Murtazaviyye’si (İnceleme-Tenkitli Metin)

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği

  Mesleki Eğitim , Johannes Gutenberg Universitaet Mainz