General Information

Institutional Information: Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Insan Kaynakları Yönetimi, Insan Kaynakları Yönetimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Social Work, Legal Aspects of Labor and Social Security, Tax Law, Labor Economics, Industrial Relations, Management and Industrial Psychology, Management and Industrial Sociology, Social Politics and Social Security

Names in Publications: Yavuz Kemal

Metrics

Publication

10

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Akademik çalışmalarım , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Denetmen olarak çalıştığım dönemde  edindiğim birikim ve tecrübeyi akademik bir  bakış açısıyla şekillendirme amacı taşımaktadır.  Çalışma Alanlarım; 

İnsan kaynakları yönetimi alanında önleyici ve bütünleşik denetim süreçleri,

Sosyal güvenlik uygulamaları, sosyal güvenlik hukuku 

İş hukuku uygulamaları bağlamında  işçi işveren ilişkileri, 

Çalışma hayatında tarafların hak ve sorumlulukları, 

Kayıt dışı istihdamla mücadele, 

İş sağlığı ve güvenliği,

Eğitim istihdam ilişkisi,

Esnek çalışma modelleri 

Çalışma hayatının geleceği ve çalışma hayatında dönüşüm süreçleri

ekseninde şekillenmektedir.