Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 2007 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı, Türkiye

 • 1984 - 1989 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Kayseri'deki Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Simmental Sığırların Döl ve Süt Verim Özellikleri Üzerinde araştırmalar

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Araştırıcıların İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi