Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bay Laurel (Laurus nobilis L.) in Japanese Quails Feeding 1. Performance and Egg Quality Parameters

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, sa.14, ss.1883-1889, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayseri’deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Döl Verim Özellikleri Üzerinde Bazı Faktörlerin Etkileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, sa.1, ss.35-41, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri'deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, sa.3, ss.17-32, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kuru Dönemde İneklerin Beslenmesi

İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 01 Ekim 2010, ss.120-0

SimmentalSığırların Kayseri'deki Özel İşletme Koşullarında Süt ve Döl Verim Özellikleri

II. Ulusal Veteriner Zootekni KOngresi, Erzurum, Türkiye, 01 Temmuz 2008, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri