Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  A Research On Showrooming And Webrooming Buying Behaviors In The Context Of Omni-Channel Marketing

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  A research on the factors that affect e-impulse buying behaviors in online apparel websites

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021İnsan Hakları

  Human Rights , Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Portalı

 • 2021Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılara Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi

  Data Analysis , Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Tübitak

 • 2021MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Sertifika Programı

  Data Analysis , SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

 • 2021Introduction to Structural Equation Modeling

  Data Analysis , Center Stat

 • 2021AKADEMİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Data Analysis , ANKARA DÜŞÜNCE ATÖLY ESİ