Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2014 - 2017 Yüksek Lisans

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2010 - 2014 Lisans

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  Online Giyim Sitelerinde İtkisel Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma / A Research on The Factors that Affect E-Impulse Buying Behaviors in Online Apparel Websites

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme