Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 "Candy Crush Saga Oyununa Yönelik Ergen Görüşleri: Nicel Bir Çalışma", 5.ULUSAL ERGEN SAĞLIGI KONGRESİ ERGEN VE RİSK KONGRESİ,

  Katılımcı

  İZMİR, Türkiye

 • 2013 Sosyal medya araçlarının ergenler üzerindeki etkisi çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2013 Akgül H. , Can Mercan E., Pekşen Akça R., "Bir Grup Üniversite Öğrencilerinin Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutumlari", ELMIS ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ,

  Katılımcı

  KONYA, Türkiye

 • 2013 MESLEK SEÇİMİNDE MESLEKİ REHBERLİK ALMAYAN DEZAVANTAJLI ÇOCUK GELİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ALGILARININ İNCELENMESİ

  Katılımcı

  AKSARAY, Türkiye

 • 2012 Pekşen Akça R., İlbaş A., "Şeker Pancarı Üretiminde Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklar", 1.ULUSLARARASI ANADOLU ŞEKER PANCARI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  YOZGAT, Türkiye

 • 2011 Anne-Babaların Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi ve Tutumları/ 10 uluslararası Katılımlı Öğrenci Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2012 “Kayseri İlinde 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

  13.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Antalya