Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çizgi Filmlerin Türk Kültürüne Ait Özellikler Açısından İncelenmesi: “Pepee Örneği”

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.215-224, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE SOCIAL PROBLEMS OF STUDENTS IN THE VOCATIONAL SCHOOL TO USE SOCIAL NETWORK: QUALITATIVE STUDY

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, cilt.3, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çizgi Filmlerin Kavram Gelişimi Açısından İncelenmesi

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.580-597, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of the Case on Child Development Program Students Exposed to Emotional Abuse by Their Mothers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.6, ss.92-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnvestigation of Game Perception of Syrian Refugee Children Attending to First Grade of Primary School bu Using Picture Drawing Method

İnternational Journal of Humanities and Social Science Inventıon, cilt.5, ss.16-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBE KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, ss.1-10, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul öncesi Eğitiminde Çocukların Sayıları Öğrenmesinde Resimli Tipografi Kartlarının Etkisi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.13-28, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukların Eğitiminde Rol model oluşturacak olan eğitim ve usta öğretici adaylarının beslenme alışkanlıkları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, ss.101-119, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise Öğrencilerin Duygudaşlık(Empati) Kurma Düzeylerinin Belirlenmesi

Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, ss.1-11, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adölesanlarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

KOCATEPE TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.93-101, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ana-Babaların Çocuk Yetiştirmede Aşırı Koruyucu Olmaları

Akademik Bakış Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, ss.1-13, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müzik,Reklam Ve Kitle İletişimin Ergenler Üzerindeki Etkisi

Akademik Bakış Sosyal Bilimler Dergisi, no.10, ss.1-19, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

15-18 yaş grubu ergenlerde giysi seçimini etkileyen faktörler

New World Sciens Academy, no.2, ss.175-186, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜNDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR

USBİK 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1-10

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN TEMELLİ ANNE EĞİTİMİ

USBİK 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1-10

NESİLLER ARASI BİR KÜLTÜREL AKTARIM ARACI OLARAK OYUNLAR

74. Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Vilnius, Litvanya, 26 - 30 Mayıs 2019, ss.316-327 Creative Commons License

"Şeker Pancarı Tarımında Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklar", "Childiren Affected By Sezonal Agricultural Migration In Sugar Beet Farming"

"1st International Anatolian Sugar Beet Symposium", "1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu", Türkiye, ss.93-97

Okulöncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar: Reggio Emilia

I. USBİK ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak 2018, ss.1-3

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımı

I. USBİK ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak 2018, ss.5-7

EXAMINING CARTOON MOVIES IN TERMS OF PROPERTIES OF THE TURKISH CULTURE: “SAMPLE OF PEPEE”

INTERNATIONAL TURKIC WORLD SYMPOSIUM, Upsala, İsveç, 27 Eylül 2017, ss.1-15

GÖÇ VE ÇOCUK

ULEAD, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.14

RESİMLER YOLUYLA MÜLTECİ ÇOCUKLARIN ŞİDDET ALGISI NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ELMIS 2016 INTERNATIONAL CONGRESS OF SPECIAL EDUCATION, Konya, Türkiye, 12 Mayıs 2016, ss.1-10

AİLELERİN ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNE YÖNELİK FARKINDALIK DURUMLARI

ELMIS 2016 INTERNATIONAL CONGRESS OF SPECIAL EDUCATION, Konya, Türkiye, 12 Mayıs 2016, ss.10-20

DUYUSAL VE DAVRANIŞAL BAĞLAMDA GELİŞİMSEL BİR SORUN: BİR OLGU SUNUMU

ELMIS 2016 INTERNATIONAL CONGRESS OF SPECIAL EDUCATION, Konya, Türkiye, 12 Mayıs 2016, ss.25-35

SOCIAL DEVELOPMENT OF THE AGE OF 3-6 YEARS OLD CHILDREN ACCORDING TO MOTHER WORKING CONDITIONS

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, Bucharest, Romanya, 11 Haziran 2015, ss.1

EVELUATING PERCEPTIONS OF SYRIAN CHILD REFUGESS THROUGH DRAWING

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, Bucharest, Romanya, 11 Haziran 2015, ss.1

Candy Crush Saga Oyununa Yönelik Ergen Görüşleri: Nicel Bir Çalışma

5.ULUSAL ERGEN SAĞLIGI KONGRESİ ERGEN VE RİSK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Kasım 2014, ss.1

Mobbıng Behavıor Experienced by academıc personnel workıng

III Congress of Asociation of General practice, Herzengovıne, Bosna-Hersek, 18 Eylül 2014, ss.1

Şeker pancarı üretiminde mevsimlik tarım göçünden etkilenen çocuklar

1.ULUSLARARASI ANADOLU ŞEKER PANCARI SEMPOZYUMU, Yozgat, Türkiye, 01 Eylül 2012, ss.93-98

Anne-Babaların aile içi şiddet konusunda Bilgi ve Tutumları

10 Uluslararası Katılımlı Öğrenci Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 01 Nisan 2011, ss.42

Knowledge, Behaviour, and Attitude of 15-18 Age Group Adolescents about First-Aid in the City of Kayseri

The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Ekim 2010, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

MEDYA VE ÇOCUK

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI, MERYEM FIRAT-ÇİĞDEM KAYA BAĞDAŞ, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.203-219, 2018

Göç ve Aile

Aile Yaşam Dinamiği, Prof.Dr. Gülen BARAN, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.241-270, 2016

İşitme Bozuklukları/ Sağırlık

Tedavi Planlayıcısı( Treatment Planner), Müdriye YILDIZ BIÇAKCI, Eda PRUTÇUOĞLU, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.88-97, 2016

Dikkat/ Odaklanma

Tedavi Planlayıcısı( Treatment Planner), Müdriye YILDIZ BIÇAKCI, Eda PURUTÇUOĞLU, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.36-42, 2016

UTANGAÇLIK/SOSYAL FOBİ

Tedavi Planlayıcısı( Treatment Planner), Müdriye YILDIZ BIÇAKCI, Eda PRUTÇUOĞLU, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.167-173, 2016

Asylum and İmmigration in Terms of Child Component

Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Efe,R. Ayışığı,M.;Düzbakar,D.; Arslan;M., Editör, St.Klıment Ohrıdskı Unıverty Press, Sofıa, ss.659-669, 2015

Bebeklik ve İlk Çocukluk Dönem, Atipik Gelişim Gösteren Çocukların Gelişimsel Özellikleri

Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 ay)Gelişim, Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, Yıldız Bıçakcı,M., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.91-142, 2015

3. Yaş (Yaşlı) Turizminin Develi'ye Etkisi

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması, "Akgül B.","Çelik T", "Dağlı A.", "Çöteli M.G.", Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Adana, ss.193-209, 2015

Develi'de Sosyal Donatı Alanı Projesi: Çocuk Köyü

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması; DETOK, Akgül,B.,Çelik,T.Dağlı,A.,Çöleti,M., Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.119-129, 2015

Yetişkinlere Yönelik Eğitim Projeleri

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması:DETOK, Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması:DETOK, Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.325-334, 2015

3.Yaş Turizminin Develi'ye Etkisi

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması, Akgül,B.,Çelik,T.Dağlı,A.,Çöleti,M., Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.193-209, 2015

Okul öncesinde Materyal Geliştirme Temel Konular

Okul öncesinde Materyal gelişimi, Neslihan AVCI, Editör, Hedef Cs Yayıncılık, Ankara, ss.16-32, 2014

Görsel Sanat Eğitiminde İletişim

Okul öncesinde Görsel Sanat Eğitimi, İLKAY ULUTAŞ, Editör, Hedef Cs Yayıncılık, Ankara, ss.233-256, 2014

ÇEŞİTLİ KONULARDA ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

ÇOCUK VE ÇEVRE, HÜLYA GÜLAY OGELMAN, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.125-132, 2014

Diğer Yayınlar