Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İnfluenza ön tanısı ile yatırılan hastaların değerlendirilmesi

Journal of Anatolian Medical Research, vol.4, no.3, pp.87-94, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kronik hastalıklar ve psikosyal bakım

Journal of Anatolian Medical Research, vol.4, no.3, pp.109-115, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bilim ve felsefe ışığında klinik karar verme

Journal of Anatolian Medical Research, vol.4, no.3, pp.116-122, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hemodiyaliz hastalarında vasküler erişim yolları ve hemşirelik bakımı

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci , vol.10, no.2, pp.144-152, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ERCP işlemi Sonrası gelişen sepsis

Mediterr J Infect Microb Antimicrob , vol.8, no.1, pp.262, 2018 (ESCI)

Pneumonia case by caused comamonas testosteroni in pediatric intensive care unit

Eurasian Journal of Medicine and Oncology, vol.2, no.4, pp.251-253, 2018 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir Bir Patojen Hafnia Alvei: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmes

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.417

Hemodiyaliz Hastalarında Damar Yolunun Kullanım Süresi ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörler

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemsireligi Kongresi , Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, no.4991052

ERCP işlemi Sonrası gelişen sepsis

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.262

Failure mode and its effects analysis for preventing invasive device-related infection by ordinary hospital project

12. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.114

Yalın hastane projesinde sağlık bakım ilişkili enfeksiyonları önlemede hata türleri ve etkisi analizi çalışması

12. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.46

Arteriyovenöz fistül operasyonlarında görülen komplikasyonlar ve hemşirelik yönetimi

2.Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi , Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.561

The complications and nursing management in arteriovenous fistula operations

2.Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi , Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.562

Total diz artroplastisi planlanan hastaların anksiyete düzeyinin belirlenmesi

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2017, pp.815

Determining the level of anxiety in patients who scheduled for total knee arthroplasty

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi , Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2017, pp.816

Cedecea Lapagei’nin neden olduğu bir bakteremi olgusu

BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 05 November 2017, pp.280-281

Yoğun bakım ünitesinde gelişen kandida enfeksiyonlarının değerlendirilmesi

BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 05 November 2017, pp.245-246

Kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonu önlenmesinde klorheksidin glukonat içeren kateter örtüsünün etkinliğinin değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.33

Bariatrik cerrahi sonrası görülen komplikasyonlar ve hemşirelik yönetimi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.719

Kronik böbrek hastalığı ve vasküler erişim yolları

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.1051

Bir Çocuk Hastanesinde Rotavirüse Bağlı Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2016