Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Words İnfluenced by Popular Culture

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (CUJOSS), vol.44, no.2, pp.19-30, 2020 (International Refereed University Journal)

The Concept Of Number Seyyid Yahyâ Şirvânî's Work Called Şifaü'l-Esrar

Turkish Studies İnternational Akademik Journal, vol.14, no.2, pp.379-397, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Attemp Of Semiotic Reading On Cemal Sâfî's Tek Hece Poem

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.57, no.57, pp.1743-1755, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Âşık Seyrânî'nin Can İpini Ten Yününden Şiirine Göstergebilimsel Bir Bakış

II. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.58-63

Books & Book Chapters

Hibetullah İbni İbrahim'in Sā’at-Nāme'sinde Saat Kavramının Kullanımı Üzerine Göstergebilimsel Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan'a Armağan, Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice,Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş,Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.707-715, 2019