Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÜELLİFİ MEÇHÛL BİR İKRÂRNÂME RİSÂLESİNDEN HAREKETLE BEKTÂŞÎLİKTE İKRÂR GELENEĞİ

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.1020-1048, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Bir Dini İhya Hareketi Olarak: Büyük Doğu

Yeni Türkiye, no.119, pp.119-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Teymiyye'de Selefî Düşünce-Tasavvuf İlişkisi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.139-156, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Teymiyye Hakkındaki Olumsuz Algının Kritiği

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.123-145, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mezhep Taassubu Bağlamında Bir Özeleştiri: Mûsâ el-Mûsevî'nin Şia'da Reform Çağrısı

İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşayış Tecrübesi, Baku, Azerbaijan, 20 - 21 September 2022, vol.1, pp.165-166

Büyük Doğu İdeolojisinin Mürşidi Seyyid Abdülhakim Arvâsî

Din, Düşünce Ahlak Sempozyumu, Van, Turkey, 5 - 07 November 2021, pp.1-2

Sünni Bir Düşünce Sistematiği Olarak Büyük Doğu Hareketi

Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler, Karabük, Turkey, 3 - 05 June 2021, pp.1088

Books & Book Chapters

Hanbeli-Eş'ari İhtilafının Tahammül Ahlakı Bağlamında Değerlendirilmesi

in: İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı-II, Teceli Karasu,Mahsum Aytepe, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.147-166, 2021