Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ETİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISINA ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 December 2020, pp.1409-1413

THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON POSITIVE VOICE-MAKING BEHAVIOR: A RESEARCH ON ACADEMICIANS

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 December 2020, pp.1847-1851

MEASUREMENT OF FINANCIAL LITERATURE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: GÜMÜgHANE UNIVERSITY SAMPLE

TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kiev, Ukraine, 11 August 2018, pp.80-81

Tükenmişlik Ve İşdoyumu Arasindaki İlişkiler

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, Nevşehir, Turkey, 16 April 2018, pp.128

Otantik Liderlik Ve Örgütsel Sinizm Arasindaki İlişkide Demografik Faktörlerin Düzenleyici Etkisi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, Nevşehir, Turkey, 16 April 2018, pp.127

THE ROLE OF PERCEIVED DEMOGRAPHIC VARIABLES AS MODERATOR IN THE LINK BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND TURNOVER INTENTION

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu’na (BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 18 October 2017, pp.79-83

Books & Book Chapters

HAVACILIK YÖNETİMİ VE HAVACILIK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ İLE HAVAYOLU PAZARLAMASI

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IX, Doç. Dr. İclal ÜNÜVAR, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.329-345, 2022

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Aşırı İş Yükü Ve Covid-19 Korkularının İşten Ayrılma Niyetine Ve Örgüt Depresyonuna Etkisi

in: Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK, Editor, gece akademi, Ankara, pp.37-48, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Aşırı İş Yükü Ve Covid-19 Korkularının İşten Ayrılma Niyetine Ve Örgüt Depresyonuna Etkisi

in: Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.37-48, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Kontrol Algısının İş Bulma Umuduna Etkisi: Lisansüstü Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. MUSTAFA METE, Editor, gece yayınevi, Ankara, pp.405-412, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

STRES YÖNETİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt 3, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.307-324, 2020

Yönetsel Yeteneklere Göre Endüstri 4.0 Çağında Kamu Kurumları İçin En Uygun LiderlikTarzının Belirlenmesi

in: Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019(Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019), ELDEN B., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.596-610, 2019

Metrics

Publication

21

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals