Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidant activities of honeybee products and their mixtures

FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.26, sa.1, ss.201-206, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of honey HMF on enzyme activities and serum biochemical parameters of Wistar rats

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.23, sa.20, ss.20186-20193, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Dietary Propolis Supplementation on Performance and Egg Quality in Laying Hens

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.12, sa.2, ss.269-275, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Honeybee (Apis mellifera) Races, Ecotypes and Their General Characteristics in Turkey

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.5, sa.9, ss.771-774, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Some Drugs Used to Treat Honeybee (Apis mellifera L.) Diseases and Pests on Lifespan of Honeybees

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, sa.7, ss.720-723, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arı sütünün kimyasal ve biyolojik özellikleri

Arıcının sesi, sa.4, ss.29-31, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Varroa (Varroa destructor) mücadelesinde organik asitlerin kullanımı

Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.167-174, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tıbbi Balların Fonksiyonel Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Aralık 2017, ss.12

Bioactive properties of medical honeys in Turkey

45th Apimonida International Apicultural Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2017, ss.177

Effects of Crsytallization on Bioactive Characteristics of Honey

The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Manas, Kırgızistan, 20 Eylül 2017, ss.134

Physicochemical and bioactive properties of Turkish chestnut honey

The Eurasian Agriculture and Natural Science Congress, Manas, Kırgızistan, 20 Eylül 2017, ss.135

Biochemical Analysis of Honeys from Turkey

5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 01 Kasım 2016, ss.507-509

Bioactive Properties of Honey Bee Products and Their Mixtures

5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 01 Kasım 2016, ss.145-146

Farklı Bölgelerden Toplanan Kestane Ballarının (Castanea sativa) Bioaktif özelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Türkiye, 01 Nisan 2013, ss.58

The Biochemical Effects of Honey HMF: As a Model Rat Study

11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop, Kuala Terengganu, Malezya, 28 Eylül 2012, ss.48

Study on the Use of Propolis, Sodyum Benzoat and Potassium Sorbate as Surface Antifungals in Storage of Kasar Cheese

Turkish Congress, Expo and Workshop on Honey and Honeybee Products with International participation, Kayseri, Türkiye, 01 Şubat 2012, ss.55

Effects of Dietary Propolis Supplemantation on Egg Quality in Lying Hens

Turkish Congress, Expo and Workshop on Honey and Honeybee Products with International participation, Kayseri, Türkiye, 01 Şubat 2012, ss.81

Yumurta Tavuğu Rasyonuna Propolis İlavesinin Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri

IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası katılımlı), Çanakkale, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.45-46

Controlling the chalkbrood disease (Ascosphaera apis) in honeybee colonies (Apis mellifera) by using nystatine

Apimondia XXXIV. Intenational Apicultural Congress, Lousanne, İsviçre, 15 Ağustos 1995, ss.168

Kitap & Kitap Bölümleri

Ana Arı Yetiştiriciliği

Bal arısı Biyolojisi ve Yetiştiriciliği, Silici, S., Editör, Efil, Ankara, ss.177-202, 2009

Diğer Yayınlar