Publications & Works

Articles Published in Other Journals

San Francisco Konferansı Sürecinde Büyük Devletlerin Veto Yetkisi Üzerine Tartışmalar

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.46, pp.24-41, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Soviet Russia-Turkey Relations During Battle of Stalingrad (1941-1943)

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi • • Atatürk University Journal of Turkish Researches Institute, no.72, pp.491-522, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Anadolu Barışı Bağlamında Samsun Bombardımanı

BELGİ DERGİSİ, vol.7, no.20, pp.2365-2391, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Straits Question in Lausanne Talks (England Turkey Russia)

History Studies, vol.12, no.2, pp.305-334, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Reflections of the Meetings of Eden and Menemencioğlu in Cairo During the Second World War on the Turkish Press

Journal of Universal History Studies, vol.2, no.2, pp.198-222, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Reflections of The Parliament Speech Of The İsmet İnönü in the Press during the Second World War

Tarih ve Gelecek, vol.5, no.2, pp.1417-1448, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Presentation of the Food Conference iIn the Turkish Press in the Period of the World War II

History Studies, vol.11, no.1, pp.53-73, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Appearance of Prisoner Exchange in Turkey in the Press during the World War II Period

Tarih ve Gelecek, vol.4, no.3, pp.81-105, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

HEADLINES IN THE START AND FINISH STAGES OF THE SECOND WORLD WAR: A COMPARATIVE ANALYSIS

ASOS Journal, vol.5, no.52, pp.202-214, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE 1943 PERIOD TURKISH PRESS AROUND THE SURVEY OF "TASVIR-I EFKAR" NEWSPAPER

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, no.6352418, pp.67-81 Creative Commons License Sustainable Development

12 Eylül Öncesi TBMM’deki Cumhurbaşkanlığı Seçim Turlarının Gazete Haberlerinde Sunumuna İlişkin Bir İnceleme.

1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu,, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, no.3634133, pp.506