Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BATTALNAME'DE KADIN TİPİ VE EVLİLİK KURUMU

1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 07 Aralık 2018, cilt.1, ss.528-543 Creative Commons License

SEYRANİ'NİN ŞİİRLERİNDE SEVGİLİNİN VASIFLARI

1. ULUSLARARASI DEVELİ- AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 04 Ekim 2018, cilt.1, ss.106-127

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE METİN ŞERHİ ÜZERİNE ADLANDIRMA SORUNU VE BİR ÖNERİ

1. ULUSLARARASI İSTANBUL DİL-KÜLTÜT VE TARİH KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 05 Ekim 2018, cilt.1, ss.36-45

Kitap & Kitap Bölümleri

Evliyâ Çelebi ve Ârifî Paşa’nın Seyâhatnâmelerinde Diyarbakır’ın Değişimi Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır, İbrahim Özcoşar, Mustafa Öztürk,Ali Karakaş, Ziya Polat, Editör, Ensar, İstanbul, ss.471-515, 2018