Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI TÜRDEKİ TOMARZA TAŞININ YAPI VE KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

II. International Congress on Art and Design Research , Kayseri, Turkey, 20 - 21 June 2022, pp.1498-1506

Atık granüle lastiğin harç özellikleri üzerindeki etkisi

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.76 Creative Commons License

İnşaat teknikerliği eğitiminde uygulamalı beton teknolojisi

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 September 2020, pp.98 Creative Commons License

Alkali ile aktive edilen farklı oranlarda yüksek fırın cürufu ve uçucu kül içeren harçların dayanım özellikleri

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.164

Strength properties of fly ash and blast furnace slag-based geopolymer mortar

1. Internatioanl Techonolical Sciences and Design Symposium, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1645-1653

Study on Flow and Compressive Strength Properties of Mortars Using Waste Slag

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.348

The effect of industrial oil on the properties of fresh and hardened concrete mortars.

2 nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering,, Tirane, Albania, 23 - 25 May 2013, pp.78-81