Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Migrated Uyghur Turks’ Eating and Drinking Habits on Festive Days and Nights in Kayseri

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 15 - 18 March 2021, pp.25-32 Creative Commons License Sustainable Development

CORONA, A GLOBAL EPIDEMIC, ATTEMPTS TO INTERPRET THE TURKISH FOLKLORE WINDOW

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , Antalya, Turkey, 12 - 14 November 2020, vol.3, pp.273-285 Sustainable Development

Yerleşim Birimi Esasına Dayalı Kültürün Çekilmiş Fotoğrafları: Köy Monografisi Çalışmaları ve Önemi

II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2014, pp.49-58

Books & Book Chapters

Azerbaycan Şairleri Vâgıf ve Vidâdî’nin Deyişmeleri

in: Orta Asya ve Kafkasya (Dil-Tarih-Edebiyat-İlahiyat Araştırmaları), Mehtap Başarır,Rıdvan Yiğit, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.13-29, 2022

DİJİTAL KÜLTÜRDE HALKBİLİMİ VE TURİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI ÖNERİLER

in: DİJİTAL KÜLTÜR-3 Tradijital-Post Truth-Memetik-Kimlik- Medya - İnternet - Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları., Uğur Durmaz, Editor, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, pp.249-265, 2021

DİJİTAL ORTAMDA YEREL VEYA YÖRESEL UNSURLARIN MARKALAŞMASI

in: DIGITAL CULTURE-2, Fatih Balcı, Editor, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, pp.35-61, 2020 Sustainable Development

Dijital Kültürde Siyaset ve Halkbilimi İlişkisi

in: Dijital Kültür (Tradijital-Medya-İnternet-Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları 21. Yüzyılda Kültür Yorumları), Mehmet Özdemir, Editor, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, pp.157-181, 2019

Dijital Kültürde Çocuk Oyunları

in: Dijital Kültür (Tradijital-Medya-İnternet-Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları 21. Yüzyılda Kültür Yorumları), Mehmet Özdemir, Editor, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, pp.269-288, 2019

Metrics

Publication

21

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals