Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPOR HİZMETİ VEREN İŞLETMELERDE TOPLAM KALİTE OLGUSU

1.Eğitim Bilimlerinde Kalite Güvence ve Öğrenci Katılımı Kongresi Bildiri, İzmir, Turkey, 14 - 15 February 2022, pp.45-47

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THE CASE OF KAYSERI UNIVERSITY

23. Uluslararası Kooperatifçilik Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.419-432

Attitudes of Consumer about Published Series on Turkish Television According to their Demographic Characteristics

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.204-220

Books & Book Chapters

Dijital İnsan Kaynakları Yönetiminde Pazarlama İletişimi (Tutundurma) Uygulamaları

in: Dijital İnsan Kaynakları Pazarlaması, Çağla Demir,Bora Göktaş, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.397-414, 2022 Creative Commons License

Dijital Çağda Influencer Pazarlama

in: DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISIYLA SALGIN VE DİJİTALLEŞME, Belgin Aydıntan,Zülfi Umut Özkara,Aynur Taş, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.242-254, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'de Spor Pazarlaması Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Nurten Kımter, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.285-298, 2022

Pazarlamanın Nostaljik Rüzgarı: Retro

in: YÖNETİM VE PAZARLAMA ALANLARINDA SEÇME KONULAR, Doç. Dr. Belgin AYDINTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.269-291, 2018

Metrics

Publication

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals